Házirend letöltehető innen!

A BELÉPÉSRŐL

A  Bezermeni Vigasságok Gasztronómia Nap (továbbiakban: Rendezvény) területén csak a regisztrált versenyző csapatok tagjai, a Hajdúböszörményi Gasztronómiai Egyesülettel (továbbiakban: Szervező) szerződött vállalkozók és azok alvállalkozói, valamint ezek munkatársai, valamint a Rendezvény területére történő belépésre feljogosító jeggyel (továbbiakban: belépőjegy) rendelkezők, illetve a díjmentes időszakban a beléptető rendszeren átengedettek tartózkodhatnak.

Díjmentes időszak: 2019. szeptember 06-án 15:00 órától, 07-én és 06:00 óráig ingyenes a belépés.

A látogató a Rendezvényre szóló belépőjegy megvásárlásával és a Rendezvényre történő belépéssel jelen Házirendet elfogadja  A látogatót a belépőjegy megvásárlása csak akkor jogosítja a Rendezvényre történő belépésre, ha elfogadja a Szervező jelen házirendjét és tudomásul veszi, hogy annak betartását a rendezők ellenőrzik.

A Rendezvényre belépni a megváltott belépőjegy szabta időpontban (a nyitvatartási idő alatt) és feltételek mellett lehet.
Jelen házirend a Rendezvény bejáratánál, a Szervező internetes oldalán a Rendezvényre való belépés előtt elérhető, megismerhető, továbbá a Rendezvény ideje alatt a Rendezvény helyszínén az Információs pultnál is elérhető.
Belépéskor karszalagot az érvényessége ideje alatt a Rendezvény egész területén mindvégig a csuklón kell viselni,melynek viselését a rendezők nemcsak a Rendezvény területéről történő ki- és belépéskor, hanem annak időtartama alatt is folyamatosan ellenőrzik.

A VIP Karszalag a Rendezvény VIP Sátor elnevezésű területén történő tartózkodásra is jogosít. A VIP Sátorban csak a VIP karszalagos vendégek tartózkodhatnak.

A csuklóra felhelyezett belépőjegy/karszalag másra át nem ruházható! Csak a kézen hordott karszalag számít érvényes belépőnek! A sérült, átragasztott, elvágott, megbontott patent, kézfejnél nagyobb átmérőjű, stb. – a karszalag érvénytelen. A jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők ellen eljárást indítunk.

A megrongálódott, elveszett karszalagot nem cseréljük. 6. életévüket be nem töltött gyermekek a Rendezvényt ingyenesen látogathatják.
14. életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú kísérővel léphetnek be a Rendezvény területére, és csak nagykorú kísérővel tartózkodhatnak ott. Ezekért a gyermekekért a rendezvény területén nagykorú kísérőik felelősek. A gyermekek tetteiért is ők vállalják a felelősséget.

A Rendezvény területén a biztonság érdekében tilos a "body surf" (amikor a közönség egy-egy rajongót a csápoló tömeg feje fölött, kezével továbbít a színpad felé.), asztalon táncolás. Ha ez mégis előfordulna, akkor a rendezők a rajongót figyelmeztetik, hogy amennyiben ez megismétlődik, sajnos el kell hagynia a Rendezvény területét!

A Rendezvény egész területére engedély, parkoló kártya nélkül járművel behajtani tilos!

ÁRUSOK

A zavartalanság és a későbbi sikerek érdekében az árusok kötelesek betartani a Házirendben foglaltakat, ellenkező esetben kizárhatók a Rendezvényen történő árusítási lehetőségekből. Az árusnak joga van az áruk beszállítását reggel 6-8-ig a Rendezvény nyitása előtt végrehajtani. Egyéb időpontban ez nem engedélyezett.

-          Az büfés hűtőkocsival az előre megbeszélt és kijelölt helyen tartózkodhatnak, ahol energiavételezési lehetőség is van.

-          Az árus az árucikkek árát köteles jól olvashatóan kiírni.

-          Az áramot a Rendezvény üzemeltetője biztosítja. Az áramvezetési kábeleket, illetve az elektromos készülékeket a biztonságtechnikai előírásoknak megfelelően a versenyzők, árusok saját maguknak biztosítják, ezeket a Szervezők nem vizsgálják, tehát ellenőrzéskor a versenyző és az árus felel teljes mértékben a készülékekért, valamint a nem megfelelő berendezéssel okozott kárt köteles az árus és a versenyző teljes egészében megtéríteni.

-          A szakhatósági vizsgálatot igénylő áru /, tej, tejtermék, mák, őrölt paprika, méz, stb./ kizárólag szakhatóság által kiállított érvényes engedély birtokában árusítható.

-          A vendéglátósok kizárólag a Szervezők által megnevezett cégek által forgalmazott, italokat, üdítőket árusíthatnak. Ennek be nem tartása azonnali hatállyal szerződésbontást von maga után és a vendéglátós köteles a rendezvény helyszínének kártérítési igény nélküli azonnali elhagyására.

-          Az árus az általa forgalmazott áru eredetéről felszólítás esetén köteles hitelt érdemlő információt szolgáltatni a rendezvény szervezőjének és a szakhatóságok munkatársainak.

-          Vadon termő gombát a Rendezvényen csak akkor lehet árusítani, ha az árus maga is engedéllyel rendelkező gomba szakértő, vagy ha az áru gomba szakértői engedéllyel rendelkezik.

-          A nyugta, illetve számlaadási kötelezettség teljesítése az árus felelősségi körébe tartozik.

-          Az árus az áruját, a göngyölegét az asztalán vagy alatta, illetve faházában helyezheti el, a leborulás veszélye nélkül.

-          Az árusító helyek esővédelmét /pl. ernyő/ az árus saját maga köteles megoldani a munkavédelmi és életvédelmi szabályok figyelembe vételével.

-          Tárolást, raktározást a Rendezvény üzemeltetője nem vállal.

-          Az árusok kötelesek hatóságilag hitelesített mérlegeket használni.

-          Azt az árust, aki az üzemeltetővel és segítőivel, vásárlókkal, hatósággal szemben botrányos magatartást tanúsít vagy a Házirend egyéb pontjai ellen vét figyelmeztetni, kell. Ha ennek ellenére sem változtat viselkedésén, ki kell zárni az árusítás lehetőségéből.

-          Az árus a rendezvény zárása után köteles az árut elszállítani és a vásár területét elhagyni, a környezetét tisztán hagyni maga után.

Tűzvédelem

-          A Rendezvény az előírásoknak megfelelően a Katasztrófavédelem által engedélyezett kimenekítési tervvel rendelkezik.

-          A Rendezvény területén a főzéshez gázpalackot használó versenyzőknek gondoskodniuk kell egy darab érvényes, hivatalosan felülvizsgált, 6 kg-os ABC porral oltókészülékről.

-          A rendezvény területére robbanó és pirotechnikai anyagok behozatala, használata szigorúan TILOS!

-          A Rendezvény területén még ideiglenesen is tilos elhelyezni, tárolni, felhasználni az alábbiakat: tűz illetve robbanásveszélyes anyagokat,- éghető folyadékokat (festék, hígító, benzin stb.), - öngyulladásra hajlamos anyagokat, olyan anyagokat, melyek egymásra való vegyi hatása következtében tűz vagy robbanás következhet be.

-          A sátrakban, faházakban nyílt lángot használni és dohányozni TILOS! Dohányozni csak a kijelölt helyeken szabad.

-          Tűz esetén a "Tűzvédelmi terv" előírásait kell betartani.

-          A Rendezvény területén levő menekülési utakat és a tűzoltó gépjárművek felvonulási útját szabadon kell hagyni.

-          Az utakat és a kapukat eltorlaszolni szigorúan TILOS!

-          Elektromos berendezéseket hibás vezetékkel használni Tilos!

-          Az elektromos hálózat túl áram elleni védelmét (biztosítékot) kiiktatni Tilos!

-          Minden tűzesetet az észlelést követően haladéktalanul jelenteni kell telefonon a Tűzoltóság 105-ös központi telefonszámán vagy a 112-es általános segélyhívó telefonszámon, akár a saját mobilkészüléken is.

HÁZI KEDVENCEK

A Rendezvény területére kizárólag az általános közfelfogás szerint szelíd, pórázon vezethető háziállatok („házi kedvencek”, tipikusan: kutya, vadászgörény, egyes rágcsálófajták) léptethetőek be, és csak gazdájuk által kísérve. A házi kedvenceket a Rendezvény területére behozni nem ajánlott, javasoljuk azok otthon hagyását vagy panzióban történő elhelyezését. Házi kedvenceket a Rendezvény területére a következő feltételekkel együttes megléte esetén lehet beléptetni:

(1)        érvényes oltási igazolvány 1 (egy) évnél nem régebbi veszettségoltással,

(2)        egyedi azonosító (olvasható tetoválás vagy mikrochip),

(3)        póráz, nyakörv, szájkosár, biléta a gazda (a Rendezvény ideje alatt is elérhető) telefonszámával.

A fentiek megléte a Rendezvény bejáratnál ellenőrzésre kerül és hiányosság esetén a házi kedvenc nem hozható be. Házi kedvenc behozatalával a gazda tudomásul veszi, hogy azt higiénikus, az állat számára is megfelelő körülményeket biztosító módon köteles tartani, továbbá kutya és vadászgörény behozatalával a gazda tudomásul veszi, hogy azt a Rendezvény teljes ideje alatt szájkosárral, pórázon köteles tartani. A Rendezvény fenntartja magának a jogot, hogy megtiltsa az adott állatnak a Rendezvényre történő behozatalát.

KIHEZ LEHET FORDULNI?

A vendéglátással, a rendezőkkel, vagy bármi mással kapcsolatos észrevételekkel, panaszokkal, ötletekkel az információs pult munkatársaihoz lehet fordulni. Kérjük, a talált tárgyakat az információs pultnál leadni, az elveszett tárgyakat ugyanitt lehet keresni. Az információs pult a rendezvény ideje alatt a kijelölt helyen található.

EGYÉB

A Rendezvényről hang- és képfelvétel készül. Minden résztvevő, aki a felvételeken feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető, viszont semmilyen követeléssel nem élhet a felvétel készítőivel vagy a Rendezvényszervezőkkel szemben.

–          Fényképezni szabad, de a koncertekről, programokról videó- és hangfelvételt csak a szervezők írásos beleegyezésével lehet készíteni.

–          A Rendezvények területén a szervezők írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle kereskedelmi vagy reklámtevékenységet folytatni!

–          A büfékben 18 éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal nem szolgálunk ki!

–          Felhívjuk figyelmüket, hogy kábító - és bódító szer fogyasztása – a hatályos törvények szerint – a Rendezvények területén is tilos!

–          A rendezvényen mindenki számára lehetőséget biztosítunk a környezettudatos magatartásra: hulladékaikat jól látható szemetesekben helyezhetik el. A rendezvényen szelektív hulladékgyűjtésre is van lehetőség.

–          A szervezők nem vállalnak felelősséget a személyekben, vagy anyagi értékekben esetlegesen keletkező károkért.

–          A Rendezvényen elhagyott értékekért felelősséget vállalni nem tudunk.

–          Illemhelyet az árusok és a látogatók is térítés mentesen használhatják.

–          A rendezvény területén tartózkodó emberek egymás testi épségét nem veszélyeztethetik.

–          Dohányozni csak a hivatalosan elfogadott kijelölt helyeken lehet.

–          Az esetlegesen okozott károkért a rendezvényszervezők kártérítési igénnyel léphetnek fel.

Ezen Rendezvény nap helyszíne megfelel az ANTSZ által előírt követelményeknek. Az árusok felelőssége – felszólítás esetén – az áruk származási helyének igazolása, az élelmiszer higiéniai garantálása, a szavatossági idők figyelése. A nyugta, vagy számlaadási kötelezettség teljesítése az árusokra vonatkozó törvény vagy rendelet szerint az árusok felelőssége.

A Tűzvédelemi Katasztrófavédelmi szabályokat az idevonatkozó Kormányrendelet alapján kérjük betartani!

A zsűri által hozott eredmények megfellebbezhetetlenek. A versenyző a zsűri által hozott döntést elfogadja.

A Rendezvényt rossz idő esetén is megtarthatjuk.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Jó szórakozást kívánunk!

Hajdúböszörmény, 2019. június 20.

Hajdúböszörményi Gasztronómiai Egyesület

Gajdán Antalné

Hajdúböszörményi Gasztronómiai Egyesület elnöke

 

A felhasználói élmény fokozása érdekében a weboldal sütiket használ.

További információért klikkeljen ide.

Elfogadom

Kedves Gasztronómiát Kedvelők, Kedves Főzőcsapatok!

2020. szeptember 5-ére terveztük a XI. Bezermeni Vigasságok Gasztronómiai Napot megrendezni.

Egyesületünk több hónapja próbálja szervezni és alakítani a rendezvényt, de közgyűlésünk úgy döntött, hogy a vírushelyzetre való tekintettel sajnos le mondjuk a szabadtéri eddig megszokott módon való verseny megszervezését.

 Helyette:

Egyesületünk egy internetes, ételfotó versenyt hirdet " Bezermeni Vigasságok csendesen otthon maradunk" címmel.

VERSENYKIÍRÁS

Témája: Ételkészítés a családdal szabadtűzön bográcsban és a Hajdúságban fellelhető őshonos állatok húsából készült népi étel legyen.

Desszert szabadon választható.

A fotók mellé kérjük- a csapat nevét- az étel nevét- desszert nevét.

Kérjük a receptet is, melyek közül majd a legjobbakat ismertetjük oldalunkon.

Három fotót kérünk készíteni

1. Az étel alapanyagainak előkészítése

2. Az étel főzése

3. Az étel tálalása

Mindegyik fotón látszani kell a csapat ételét készítőjének valamint egy az napi napilapnak a kitálalt étel mellett, hogy a dátum is látszódjon.

A versenyfotók készítésének ideje

2020 szeptember 7-13 ig készülhet.

Beküldés: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

2020.09.13. éjfélig.

A csapatok 1- 3 helyezésig lesznek díjazva.

1 . Welness hazai hotelben három napra két före

2. A Nyíregyházi Vadasparkba belépő két főre

3. A Jótékonysággal egybekötött Gasztrómiát Kedvelők báljába belépő két főre.

A zsűri hazai neves szakácsokból áll.

Eredmény hirdetés 2020.09.16- án 16 órakor élő bejelentkezéssel a Facebookon.

Várjuk a nevezéseket.

Jó versenyzést kivánunk

Hajdúböszörményi Gasztronómiai Egyesület

Megértéseteket köszönjük!

Reméljük jövőre megvalósíthatjuk a XI Bezermeni Vigasságok Gasztronómiai Napot

Üdvözlettel: Gajdán Antalné, egyesületi elnök